לוגו ענת סופר, קישור לדף הבית
*נותרו מקומות אחרונים לסדנת לחם
שתתקיים בתאריך 3/2/19 בשעות 
17:00-21:00 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת קינוחי
כוסות שתתקיים בתאריך 6/2/19 
בשעות 17:00-21:00 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת פיצות 
ופוקאצ'ות בטאבון שתתקיים בתאריך
8/2/19 בשעות 18:00-22:00 (275 
ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת בישול
אסייתי שתתקיים בתאריך 11/2/19
בשעות 17:00-21:00 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת בישול
בשר שתתקיים בתאריך 15/2/19 בשעות
9:30-13:30 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת בישול
בריא שתתקיים בתאריך 17/2/19 בשעות
17:30-21:30 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת בישול
מרוקאי שתתקיים בתאריך 20/2/19
בשעות 17:00-21:00 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לארוחת שף 
גורמה בבית ישראלי שתתקיים בתאריך 
21/2/19 בשעה 19:00 (300 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת עוגות
לשבת שתתקיים בתאריך 27/2/19 
בשעות 17:00-21:00 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת בעלי
כנף שתתקיים בתאריך 4/3/19 בשעות 
17:00-21:00 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת בישול
אוכל צמחוני שתתקיים בתאריך 7/3/19
בשעות 17:00-21:00 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת דגים
שתתקיים בתאריך 10/3/19 בשעות 
17:00-21:00 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת בישול
איטלקי שתתקיים בתאריך 13/3/19
בשעות 17:00-21:00 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת לחם 
שתתקיים בתאריך 15/3/19 בשעות 
9:00-13:00 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת בישול
בשר שתתקיים בתאריך 18/3/19 בשעות
17:00-21:00 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת פיצות 
ופוקאצ'ות בטאבון שתתקיים בתאריך 
21/3/19 בשעות 17:00-21:00
(275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת עוגות
לשבת שתתקיים בתאריך 24/3/19
בשעות 17:00-21:00 (275 ש"ח לאדם).

*נותרו מקומות אחרונים לסדנת לחם
שתתקיים בתאריך 27/3/19 בשעות 
17:00-21:00 (275 ש"ח לאדם).